Zamknij

Przebudowa zaplecza Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Janikowie [ZDJĘCIA]

12:30, 24.08.2021 | reklama

Gmina Janikowo zakończyła prace budowlane na obiektach znajdujących się na Stadionie Miejskim. Zrealizowany został projekt pn. Przebudowa zaplecza Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na rzecz umożliwienia realizacji programów społecznych przez NGO”, który był w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Podstawowym celem projektu było zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla planowanych projektów skierowanych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania dostosowawcze (przebudowa oraz doposażenie) istniejących budynków miały na celu utworzenie zaplecza w postaci:
- sal szkoleniowych,
- pomieszczeń stanowiących siedziby NGO,
- zaplecza sanitarno-socjalnego (w tym szatni).

Uzasadnienie realizacji projektu wynikało ze złego stanu technicznego budynków, niespełnienia norm prawa budowlanego dla obiektów publicznych w związku z nowymi funkcjami oraz braku ich wyposażenia. Na terenie OSIR przebudowano dwa budynki z 1980 r. wzniesione jako zaplecze olimpiady LZS, które po wybudowaniu hali sportowej utraciły pierwotne przeznaczenie szatni i sal sportowych.

[FOTORELACJA]110[/FOTORELACJA]

Zakres niezbędnych prac obejmował remont z wymianą instalacji dla poprawy funkcjonalności i dostosowania do obecnie obowiązujących wymogów w tym dostępności dla niepełnosprawnych. Niezbędna była przebudowa ścian i okien ze względu na duże straty energetyczne.

Adaptacja otoczenia do nowych funkcji pozwoli na prowadzenie zajęć plenerowych (planowane są bowiem zajęcia sportowe i aktywizacyjne dla dzieci i młodzieży). Dodatkowym efektem wynikającym z zapewnienia infrastruktury dostosowanej do ulokowania aktywności stowarzyszeń w ramach powołanego przez Gminę Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy NGO mające w nim siedziby, co zaowocuje stworzeniem bogatszej oferty aktywizacji społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całkowity koszt inwestycji - 2 083 999,58 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR - 1 461 545,39 zł

 

(reklama)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%