Zamknij

W poniedziałek będą głosować nad votum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa

21:57, 21.05.2021 | T.R, fot. Szymon Zdziebło
Skomentuj


Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa to najważniejsze punkty obrad poniedziałkowej (24 maja) sesji sejmiku województwa. Transmisja online od godz. 10.30. 

Przed głosowaniami sejmik zapozna się z raportem o stanie województwa, następnie odbędzie się debata. Radni ocenią też pracę zarządu w minionym roku od strony zarządzania finansami województwa. Komisja Rewizyjna - po przeprowadzeniu czynności sprawdzająco-kontrolnych, uwzględnieniu opinii pozostałych komisji stałych sejmiku, a także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej - zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe województwa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 i rekomenduje sejmikowi udzielenie absolutorium. 

Realizowany w latach 2018–2020 program Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa, w ramach którego samorząd województwa dofinansowuje niewielkie inwestycje o funkcjach sportowo-rekreacyjnych, cieszył się ogromnym zainteresowaniem samorządów gminnych i mieszkańców. Dlatego zdecydowaliśmy się na jego kontynuację. W tegorocznej edycji wytypowano do dofinansowania 23 projekty. Ostateczną decyzję w sprawie przekazania środków podejmie w poniedziałek sejmik.

Radni rozważą też kwestię pomocy finansowej na budowę sal gimnastycznych: przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu (gmina Brzuze, wysokość planowanego dofinansowania 500 tys. zł), przy Szkole Podstawowej w Grabkowie (gmina Kowal, wysokość planowanego dofinansowania 500 tys. zł) i przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi (gmina Grudziądz, wysokość planowanego dofinansowania 400 tys. zł).

Kolejny punkt obrad to raporty z realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny 2014–2022 i wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  W niedawnym szczycie pandemii głośno mówiło się o nasilającej się fali przemocy domowej, której ofiarami padają najczęściej kobiety i dzieci. Samorząd województwa utrzymuje Kujawsko-Pomorską Niebieską Linię, której specjaliści na różne sposoby wspierają osoby dotknięte przemocą ze strony najbliższych.  

[ZT]979[/ZT]

[ZT]961[/ZT]

 

(.)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%