Zamknij
-przyjmowanie i kompletowanie wniosków o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społ., - przygotowywanie i opracowywanie decyzji o nadpłatach i niedopłatach świadczeń, - potrącanie należności z tytułu zaległych składek z przyznanych świadczeń, - naliczanie odsetek, - przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej, - prowadzenie zbioru akt i dokumentacji dotyczącej świadczeń pieniężnych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, - dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
StPr/21/0551
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wg wymagań pracodawcy
StPr/21/0550
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Etykietowanie worków
StPr/21/0549
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - przyjmowanie i kompletowanie wniosków o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, - przygotowywanie i opracowywanie decyzji o nadpłatach i niedopłatach świadczeń, - potrącanie należności z tytułu zaległych składek z przyznanych świadczeń, - naliczanie odsetek, - przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej, - prowadzenie zbioru akt i dokumentacji dotyczącej świadczeń pieniężnych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, - dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek dwukondygnacyjny - brak windy. umowa na zastępstwo
StPr/21/3039
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca w kuchni restauracyjnej
StPr/21/0479
data rozpoczęcia pracy od 07.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN