Zamknij
- koordynowanie zadań wykonywanych przez pracowników kuchni polegającej tj. nadzorowanie, gotowanie i przygotowanie posiłków z pozostałymi pracownikami kuchni, - monitorowanie pracy pracowników kuchni polegającej m.in. na sprawdzaniu jakości i estetyki wykonywania potraw, sprawdzaniu czystości pomieszczeń kuchni, kontroli przy przenoszeniu artykułów spożywczych i wyposażenia do magazynów i z magazynów do kuchni, układaniu, sortowaniu produktów, nadzorze prac porządkowych i sprzątających, planowanie miesięcznego czasu pracy, - zajmowanie się przygotowywaniem menu oraz organizowaniem imprez okolicznościowych, - sprawdzanie, czy w kuchni są przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, - przyuczanie pracowników do przygotowywania potraw na bazie nowych przepisów, - szkolenie pracowników obszaru kuchni w zakresie obsługi narzędzi i urządzeń, - planowanie miesięcznego czasu pracy pracownikom niepełnosprawnym zatrudnionym w kuchni i organizowanie bieżącego czasu pracy w danym dniu, - w uzgodnieniu z referentem ds. obsługi imprez, marketingu i sprzedaży codzienne uaktualnienie karty dań, - sprawdzanie rezerwacji na daną porę dnia, - współpraca z zespołem ds. organizacji imprez, marketingu i sprzedaży, zespołem ds. obsługi hotelu.
StPr/21/0340
data rozpoczęcia pracy od 18.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prace porządkowe na terenie miasta, opróżnianie koszy ulicznych. Pielęgnacja zieleni miejskiej.
StPr/21/0325
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wprowadzanie danych do systemów informatycznych, przygotowywanie projektów pism urzędowych.
StPr/21/0326
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prace ogólnobudowlane: a) rozbiórka starych budynków b) stawianie nowych budynków
StPr/21/0300
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 3 000 PLN

montaż konstrukcji stalowych
StPr/21/0292
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 3 800 PLN