Zamknij

Radziejowski Dom Kultury zaprasza na XXXVIII Prezentacji Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Kolorowy Mikrofon"

21:02, 19.02.2020 | T.R
REKLAMA
Skomentuj


Radziejowski Dom Kultury zaprasza na XXXVIII Prezentacji Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Kolorowy Mikrofon". 17 kwietnia 2020, godz:10:00. Prezentacje odbędą się w siedzibie Organizatora.

Celem imprezy jest:
- ukazanie dorobku artystycznego solistów,
- promocja twórczości muzycznej dzieci i młodzieży,
- wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania dziecięcej i młodzieżowej kultury muzycznej,
- konfrontacja aktualnych nurtów i przebojów muzyki dziecięcej i młodzieżowej,
- przede wszystkim wspólna zabawa.

Zasady zgłoszenia uczestnika w XXXVIII Prezentacjach Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Kolorowy Mikrofon”
- Zgłoszeń należy dokonać na Karcie Zgłoszeniowej (załącznik nr 1) załączonej do niniejszego regulaminu,
która jest jego integralną częścią. Każdy uczestnik jest także zobowiązany do złożenia oświadczenia RODO
(załącznik nr 2)
- W przypadku skierowania z jednej placówki kilku uczestników niezbędne jest dostarczenie oddzielnego
zgłoszenia wraz z załącznikami dla każdej osoby.
- Wszyscy uczestnicy opłacają koszty akredytacji w wysokości 10zł/os bezpośrednio przed rozpoczęciem
przeglądu lub wcześniej na rachunek Radziejowskiego Domu Kultury, ul. Objezdna 40, 88 – 200 Radziejów,
KDBS Radziejów nr konto 26 9550 0003 2002 0005 4276 0001 z dopiskiem „Kolorowy Mikrofon”;
- Osoby będące uczestnikami zajęć wokalnych przy Radziejowskim Domu Kultury i reprezentujące
Radziejowski Dom Kultury zostają zwolnione z opłaty akredytacyjnej.
- Zgłoszenia należy dokonywać osobiście w siedzibie RDK do dnia 9 kwietnia 2020r. (czwartek)
do godz. 19:00, a w przypadku zgłoszeń drogą pocztową lub elektroniczną decyduje data nadania.
Zgłoszenia osobiste po 9 kwietnia 2020r. nie będą przyjmowane.
- Osoby dokonujące zgłoszeń droga elektroniczną (mailową) powinny przesłać skan podpisanej
własnoręcznie Karty Zgłoszeń oraz oświadczenia RODO.
Inne ustalenia Organizatora:
- Organizator nie zapewnia instrumentów (combo gitarowe, basowe i elektroakustyczne zapewnia
Organizator);
- Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają placówki delegujące lub uczestnicy;
- Organizator zabezpiecza dla uczestników i opiekunów słodki poczęstunek;
- Wszelkie informacje udzielane będą pod adresem i tel. podanym na Karcie Zgłoszeń;
- Opiekunowie zobowiązani są do opieki nad uczestnikami przez cały czas trwania imprezy;
- Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody w danej kategorii wiekowej;

- Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu;
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora;
- Ustala się liczbę wszystkich uczestników na maximum 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator
na swoim fanpage (Facebook) będzie sukcesywnie informował o ilości zgłoszonych uczestników.
- Wykonawcy będą występować w porządku ustalonym przez Organizatora, który będzie dostępny na stronie
internetowej RDK od 15 kwietnia 2020r.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami „KOLOROWEGO MIKROFONU” mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych reprezentujący szkoły, przeróżne placówki pozaszkolne - kluby, świetlice, organizacje
i stowarzyszenia oraz osoby fizyczne, niereprezentujące żadnej placówki, a w przypadku osób
niepełnoletnich posiadające pełnoletniego opiekuna.

Uczestnicy:
Artyści mogą wystąpić w niżej podanych kategoriach wiekowych wg roku urodzenia:
- I kategoria wiekowa 7-9 lat (roczniki: 2011-2013)
- II kategoria wiekowa 10-13 lat (roczniki: 2010-2007)
- III kategoria wiekowa 14-16 lat (roczniki: 2006-2004)
- IV kategoria wiekowa powyżej 16 lat (roczniki powyżej 2003)
Zasady uczestnictwa:
- Organizator nie przewiduje występu zespołów, duetów itp. Jeden uczestnik konkursu może wystąpić jako
solista;
- Jedną placówkę może reprezentować maksymalnie 3 solistów;
- Każdy wykonawca prezentuje 1 utwór o czasie trwania do 4 minut;
- Wymagane jest wykonanie wokalne utworu na "żywo" Utwór może być wykonany: bez podkładu
muzycznego, z podkładem muzycznym (CD w formacie audio lub MP3) a także z akompaniamentem.
Zabezpieczenie techniczne niezbędne do akompaniamentu wymaga zgłoszenia na Karcie Zgłoszeń.

Jury i ocena:

Powołane przez Organizatora jury oceni dobór repertuaru, wykonanie i interpretację, ogólny wyraz artystyczny. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za uczestnictwo.

Zostaną przyznane nagrody za 3 pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator zastrzega sobie także prawo do przyznania wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator w szczególnym przypadku może przyznać nagrodę dodatkową – tytuł Grand Prix.

LINK TUTAJ

(T.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© naszradziejow.pl | Prawa zastrzeżone