Zamknij
REKLAMA

Gmina Janikowo zrealizowała projekt "Przystosowanie, wyposażenie i adaptacja obiektów do realizacji projektu "Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej"

14:01, 13.05.2021 | materiał sponsorowany

GMINA JANIKOWO  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  ze wsparciem środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowała projekt  „Przystosowanie, wyposażenie i adaptacja obiektów do realizacji projektu „Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej"

Beneficjentem projektu jest Gmina Janikowo. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć użytkowników obiektów, tj. mieszkańców miejscowości Kołuda Wielka i Gminy Janikowo, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji. Projekt był ujęty do wykonania w Programie  Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Janikowo na lata 2016-2023. 

W ramach projektu przeprowadzono remont i adaptacje istniejących pomieszczeń  w  budynku na  :

• salę wielofunkcyjną

• pokój dla animatorów z kącikiem kawowym

• zespół szatni i umywalni dla kobiet i mężczyzn

• wc ogólnodostępne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

• magazyny

oraz zagospodarowano i wyposażono przestrzeń otwartą na cele rekreacji.

[FOTORELACJA]93[/FOTORELACJA]

Głównym celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej dla aktywizacji seniorów i mieszkańców gminy oraz ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. 

Całkowity koszt projektu -  564 521,37 zł

Dofinansowanie z EFRR -   536 295,30 zł

Budżet Gminy i Miasta Janikowo -   28 226,07 zł

Okres realizacji projektu: listopad 2020 – kwiecień 2021

(REKLAMA)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%